Profesijný životopis

doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD., MBA, m. prof.

Oznam pacientom

Ambulancia klinickej psychológie pre deti a dospelých
Neuropsychológia, psychoterapia, dopravná psychológia
Súdny znalec z odboru klinická psychológia pre deti a dospelých
Psychológia sexuality
VŠ pedagóg
Členka výboru pre drogové závislosti a kontrolu drog pri Úrade vlády SR
Autorka metodickej pomôcky pre učiteľov z oblasti drogovej závislosti a recenzentka kníh s drogovou problematikou

 

Životopis

 

Cerifikáty