Kontakt

doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD., MBA, m. prof.

Možnosti kontaktu:
tel.: 053 / 4440888
       0905 615 965
       0910 291 333
e-mail: gaziova.psychonet@gmail.com psychonet@psychonet.sk gaziova@ismpo.sk maria.gaziova@ku.sk
Možnosť telefonického objednania do 20:00 hod.

Miesto poskytovania služieb (odborných výkonov):

    PSYCHONET, s.r.o., Šafárikovo nám 3, 052 05 Spišská Nová Ves 05201

    adresa pre korešpondenciu, sídlo: Jilemnického 21/28, 052 05 Spišská Nová Ves
    tel.: 053/4440888, 0905 615 965, 0910 291 333, e-mail:

    gaziova.psychonet@gmail.com
    psychonet@psychonet.sk
    gaziova@ismpo.sk - Vysoká škola medzinárodného podnikania ISMPO Prešov
    maria.gaziova@ku.sk - Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Spišská Kapitula

 

    IČO: 36 664 511, DIČ: 20 222 345 22
    Registrovaný: VOR, Ke I., odd. s.r.o., v. č. 18562/V
    Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., č.ú.: 0523871446/0900

 


Zväčšiť mapu


Zväčšiť mapu

 

vizitka QR - kód