Cenník

vyšetrenie vodiča 50€
doplňujúce vyšetrenie vodiča 10-30€
preskúmanie výkonu vodiča nariadené políciou 50€
odborné poradenstvo vodiča nariadené políciou 200€
Národný kód - 600.09 - Povolené vedenie motorového vozidla s právom prednostnej jazdy (VRZ) a motorového votidla využívaného na prepravu nebezpečných vecí (ADR) 50-70€
Národný kód - 600.10 - Povolené vedenie motorového vozidla využívaného na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb 50-70€
vyšetrenie člena a skupiny SBS 40€
vyšetrenie psychickej spôsobilosti žiadateľov o nosenie a držanie strelnej zbrane a streliva 50 - 70€
zbraň - doplňujúce vyšetrenie 30€
psychoterapia, psychodiagnostika 20- 50€

 

Zľavy poskytujeme:

- člen ozbrojených síl a ozbrojených zložiek v službe a vo výslužbe

- dôchodca, študent, iné